Werkwijze

Beleid

Wij werken volgens een pedagogisch beleid en een veiligheids- en gezondheidsbeleid.

 

De kwaliteit van de zorg voor de kinderen staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zorgen ervoor dat ieder kind zich veilig en fijn voelt bij ons en zich zorgeloos kan ontwikkelen van baby tot kleuter. 

 

De ontwikkeling van het kind staat bij ons centraal. Ieder kind wordt benaderd vanuit de vier pedagogische basisdoelen:

- het bieden van emotionele veiligheid

- het bevorderen van de persoonlijke competentie

- het bevorderen van de sociale competentie

- socialisatie door overdracht van waarden en normen. 

De mentor van een kind houd de ontwikkeling van het kind tweemaal per jaar bij in een kindvolgsysteem en bespreekt deze met de ouders.

Communicatie

Contact met ouders is voor ons erg belangrijk. Wij nemen ruim de tijd voor de dagelijkse overdracht en communicatie over uw kind via overdrachtsmomenten, een dagboekje en whatsapp. Op deze manier kunnen wij goed inspelen op zowel de wensen en behoeften van u als ouder en die van uw kind.

 

Er is een actieve oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen op het kinderdagverblijf. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van het kinderdagverblijf. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Mocht u vragen, opmerkingen of goede ideeën hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met de oudercommissie via: ockdvdoodoo@gmail.com

Geschillencommissie Kinderopvang

Wij zijn aangesloten bij de landelijk onafhankelijke klachtencommissie voor Kinderopvang, Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ouders kunnen bij de Geschillencommissie terecht via de volgende link: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders

Contact 

Kinderdagverblijf De Orchidee

Sarphatipark 114-H

1073 ED Amsterdam

Maria Austriastraat 698A

1087 JC Amsterdam

Vacatures

Invalkracht

lees meer